THAM GIA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2017-2018

New Picture

– Đạt giải I môn điền kinh Nữ.

– Đạt giải II môn điền kinh Nam.