KIỂM TRA CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN CMC-PCGD NĂM 2017

 

 

 

 

IMG_20171213_113908 IMG_20171213_114926

 

Xã Tân Bình được công nhận đạt chuẩn CMC-PCGD năm 2017:

01. XMC-PCGD đạt mức độ 2.

02. Phổ cập giáo dục Tiểu học đạt mức độ 3.

03. Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở đạt mức độ 2.

04. Phổ cập giáo dục Trung học đạt Quyết định số 3086/QĐ-UBND ngày 29/11/2013 của UBND tỉnh.